Gecombineerde Leefstijl Interventie

Cool staat voor Coaching op Leefstijl en is een gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) die vanaf januari 2019 wordt uitgevoerd door een professional: De Leefstijlcoach. De interventie is gericht op het stapsgewijs verbeteren van je leefpatroon om zo een duurzame verandering van je leefstijl te realiseren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van gezondheidswinst door; gewichtsverlies, verbeteren van lichamelijke fitheid, en het verbeteren van je kwaliteit van leven. Deelname wordt vergoed uit het basispakket (zonder eigen risico), Voor een recensie zie: Annette

Doelgroep

Het CooL-programma is gericht op: 

  • Volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2), cardiovasculaire aandoeningen, artrose of slaapapneu, 
  • Of volwassenen met obesitas (BMI ≥ 30).

Daarbij geldt dat deelnemers voldoende gemotiveerd moeten zijn om een leefstijlprogramma te doorlopen. De huisarts (of praktijkondersteuner onder verantwoordelijkheid van de huisarts) bepaalt of een (potentiele) deelnemer voldoet aan de inclusiecriteria en verwijst door naar de Leefstijlcoach die het CooLprogramma uitvoert. 

Het CooLprogramma:

Het CooL-programma bestaat uit een basis en een onderhoudsprogramma. Het basisprogramma duurt ongeveer 8 maanden en het onderhoudsprogramma ongeveer 16 maanden. Beide delen kennen eenzelfde opzet: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. 

Voor meer info bel 06-57523994 of mail naar info@vitaliteitscoachhelden.nl 

 De planning is om verspreid over 2019 met 8 groepen in Peel en Maas te starten.